Seramik Küre Daha büyük görüntüle

Seramik Küre

Yenilenmiş

Seramik küre, eritme prosesi ile üretilen ve ardından atomizasyon süreci ile yuvarlak tane
haline getirilen ve farklı tane irilig˘ ine ayrılan, zirkon oksit bazlı bir Kumlama malzemesidir.
Seramik küre demir içermezler ve son derece stabildirler.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

Tipik fiziksel özellikler
Sertlik yakl. 7 – 7,5 mohs
Tane yapısı yuvarlak
Erime noktası yakl. 2100 °C
Özgül ag˘ ırlık yakl. 3,8 g/cm3
Tane irilig˘ine göre
dökme ag˘ırlıg˘ı yakl. 2,1 – 2,4 g/cm3
Sevk edilebilir tane irilikleri
Metrik Genel tane irilig˘ i alanı (mm)
0 – 63
0 – 125
70 – 125
125 – 250
250 – 425
425 – 600
600 – 850
Arzu edildig˘ inde dig˘ er tane irilig˘ inde de
üretilebilir.
Kimyasal ortalama analizi
ZrO2 61,98 %
SiO2 27,77 %
Al2O3 4,57 %
CaO 3,47 %
Fe2O3 0,14 %
TiO2 0,34 %
Paketleme
25 kg çuvallarda palet üzerinde 1 t
Big Bag içinde 1 t

aynı kategoride bulunan diğer 29 ürün: