Çelik Bilye LC Daha büyük görüntüle

Çelik Bilye LC

Yenilenmiş

Çelik granül LC bir eritme prosesinde üretilir ve ardından atomizasyon metodunda
yuvarlak parçacıklara dönüs¸ türülür. Düs¸ük karbon oranı, kesin bir uzun kullanım ömrü
için metalik yapısına yüksek bir dayanıklılık olarak etki eder.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

Tipik fiziksel özellikler
Yeni tanenin sertlig˘ i 35 – 45 HRC (340 – 460 HV)
I .
s¸letim karıs¸ımında sertlik 40 – 50 HRC (390 – 530 HV)
Tane yapısı yuvarlak
Erime noktası yakl. 1535 °C
Yog˘unluk yakl. 7,0 g/cm3
Tane irilig˘ine göre
dökme ag˘ırlıg˘ı yakl. 4,0 – 4,6 g/cm3
Mikro yapısı bainitik
Sevk edilebilir tane irilikleri
SAE J444 Genel tane irilig˘ i alanı (mm)
S 070 0,2 – 0,4
S 110 0,3 – 0,5
S 170 0,4 – 0,7
S 230 0,6 – 0,9
S 280 0,7 – 1,0
S 330 0,9 – 1,2
S 390 1,0 – 1,4
Kimyasal ortalama analizi
C 0,10 – 0,20 %
Mn 1,00 – 1,50 %
Si 0,10 – 0,25 %
S max. 0,035 %
P max. 0,035 %
Fe Geri kalan
S 460 1,2 – 1,7
S 550 1,4 – 1,7
S 660 1,7 – 2,2
S 780 2,0 – 2,4
S 930 2,0 – 2,8
Arzu edildig˘ inde dig˘ er tane irilig˘ inde de
üretilebilir.

aynı kategoride bulunan diğer 29 ürün: