Aluminyum Kumu Daha büyük görüntüle

Aluminyum Kumu

Yenilenmiş

Plastik granüller, çes¸itli reçineler ile yog˘un buharlas¸tırma metoduna göre üretilir, ardından
küçültülerek, deg˘is¸ik tane büyüklüg˘üne göre sınıflandırılırlar.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

Tipik fiziksel özellikler
Sertlik yakl. 3,5 – 4,0 mohs
Tane yapısı kös¸eli
Tutus¸ma sıcaklıg˘ı < 500 °C
Özgül ag˘ırlık yakl. 1,5 g/cm3
Dökme ag˘ırlıg˘ tane irilig˘ine göre yakl. 0,8 – 0,9 g/cm3
Sevk edilebilir tane irilikleri
MESH Genel tane irilig˘i alanı (mm)
12 / 16 1,20 – 1,70
16 / 20 0,80 – 1,20
20 / 30 0,60 – 0,80
20 / 40 0,40 – 0,80
Kimyasal ortalama analizi
Plastikler: Üre-, Fenol-,Polyesterveya
melamin reçineleri
30 / 40 0,40 – 0,60
40 / 60 0,25 – 0,40
60 / 80 0,18 – 0,25
Paketleme
25 kg çuvallarda palet üzerinde 1 t
Big Bag içinde 1 t
Metrik Genel tane irilig˘i alanı (mm)
0,10 – 0,20
0,15 – 0,25
0,25 – 0,50
0,50 – 0,80
0,80 – 1,20
1,20 – 1,80
Arzu edildig˘inde dig˘er tane iriliklerinde
de üretilebilir.

aynı kategoride bulunan diğer 29 ürün: